Proszę czekaj. Trwa wykonywanie operacji...

Usluga rezerwacji szkoleń dla dorosłych

Opis usługi

Użytkownik rezerwując termin zajęć, którym jest zainteresowany, wypełnia formularz podając dane osoby zgłaszanej. Użytkownik oświadcza, że osoba zgłoszona do udziału w szkoleniu jest pełnoletnia i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach z elementami samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej. Informacja ta jest przekazywana odpowiednim pracownikom Straży Miejskiej.

Użytkownik ma możliwość przeglądu swoich rezerwacji. Może również odwołać zaplanowane zajęcia.

W sprawie rezerwacji zajęć, użytkownik może prowadzić korespondencję ze Strażą Miejską korzystając z systemu wymiany dokumentów drogą elektroniczną