Proszę czekaj. Trwa wykonywanie operacji...

Usługa udostępniania informacji publicznej

Opis usługi

Użytkownik podaje we wniosku opis informacji publicznej, do której wnioskuje o dostęp. W szczególności wybiera kategorię wnioskowanej informacji poprzez zaznaczenie właściwego pola na podanym wykazie kategorii.  

Treść wniosku może być wprowadzona w pole formularza lub dołączona w formie dokumentu elektronicznego. Ponadto można dołączyć do wniosku dodatkowe załączniki.

Wniosek jest przekazywany odpowiednim pracownikom Straży Miejskiej.

Istotnym elementem wniosku jest określenie sposobu przekazania odpowiedzi. Dostępny jest wybór kanału i pole, w którym należy wprowadzić odpowiednią wartość w zależności od wybranego kanału.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej nie musi być podpisany podpisem elektronicznym.
W sprawie złożonego wniosku użytkownik może prowadzić korespondencję ze Strażą Miejską korzystając z systemu wymiany dokumentów drogą elektroniczną. Śledzenie sprawy jest możliwe przy użyciu funkcji obsługi spraw.