Proszę czekaj. Trwa wykonywanie operacji...

Usługa prowadzenia rekrutacji

Opis usługi

Użytkownik wypełnia formularz podając swoje dane osobowe. Ponadto kandydat dołącza załączniki konieczne do oceny kandydatury: CV, list motywacyjny, potwierdzenie dotychczasowego stażu pracy i inne dokumenty. Informacja ta jest przekazywana odpowiednim pracownikom Straży Miejskiej.

Informacje dodatkowe dla klienta

Aktualne ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska pracy w Straży Miejskiej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.