Proszę czekaj. Trwa wykonywanie operacji...

Usługa zgłoszenia interwencji

Opis usługi

Zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia i zdrowia należy zglaszać pod bezpłatnym numerem alarmowym 112.

Użytkownik portalu wypełnia formularz zgłoszenia. Podanie danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu email pozwala operatorowi systemu Straży Miejskiej skontaktować się ze zgłaszającym w celu ewentualnego doprecyzowania zgłoszenia.

Użytkownik może przekazać zgłoszenie dotyczące zdarzenia o charakterze komunalnym (porządkowym) mającego miejsce obecnie lub w przeszłości, jednakże nie dłużej niż 3 dni wstecz.

Osoba zgłaszająca musi podać kategorię zgłoszenia wybierając odpowiednie pozycje z dostępnej listy wyboru.

Zgłoszenia w zakresie pozostałych kategorii, w tym związane z ruchem drogowym, należy zgłaszać pod telefonicznym numerem alarmowym 986 na dotychczasowych zasadach.